Event

Break Youth (15-20 år)

Inom break dance jobbar vi med egna uttryck, koreografi & olika typ av moment & utveckling av din egna style genom toprocks & downrocks

Event

Modern Junior/Youth (13-20 år)

Under våra modern timmar utforska vi kroppen utifrån nya perspektiv å erfaringar. Vi jobbar kreativt med både teknik å sceniskt arbete upp mot olika typ av framsyningar. Dessa timmar passar för deg som gillar att experimentera å tala genom bevegelse å en fri tanke.

Event

Jazz Junior I (10-11 år)

På Jazz Junior I får mycket fart å morro.  Vi dansar till olika typ av populär musik å olika stilar, allt från salsa, lyrisk jazz, till mtv koreografi, street m.m. Vi övar på olika typ av tekniska moment å fibrer koreografier till olika shower. Så liker du att fart å fläkt är det bara att...

Event

Jazz Kids (8-9 år)

När man fyller 8 år på Spinae kan man djup dyka i olika danse stilar. Jazz er för deg som gillar show fart å morro.  Vi dansar till olika typ av populär musik å olika stilar, allt från salsa, lyrisk jazz, till mtv koreografi, street m.m. Så gillar du att dansa å ha det göj...

Event

Guttedans (6-8 år)

På Guttedans få vi införing i dansens olika stilar, balettens grund teknik, moderns flow Å födelser, jazzens show & tempo.