Under våra modern timmar utforska vi kroppen utifrån nya perspektiv å erfaringar. Vi jobbar kreativt med både teknik å sceniskt arbete upp mot olika typ av framsyningar. Dessa timmar passar för deg som gillar att experimentera å tala genom bevegelse å en fri tanke.

Tidspunkt

Tysdag
15:30 - 17:00

Event Details

Categories