Spinae er ein del av Fritidskortet! 👏 Dette vil seia at alle barn og unge i alderen 6–18 år vil få dekka kr 1.000,- kvart halvår til deltakaravgift til faste, jamlege organiserte aktivitetar som gir mogelegheit for tilhøyr over tid.

For våre kurs må de betale via portalen vår, for så å få pengane refundert. Ei bankutskrift er gyldig dokumentasjon for å få refundert kursavgift.

Opprett profil på Fritidskortet si heimeside her: https://stord.aktiv-fritid.no/

Det er beslutta at Fritidskortet gjeld fram til 31. juli 2022. Les meir på Stord kommune sin nettstad.